Jim Bijlstra

Afbeelding: Jim Bijlstra

Jim Bijlstra is sinds 2012 voorzitter van het College van Bestuur van SPON. Deze organisatie bestaat uit een aantal scholen voor (voortgezet) speciaal en aangepast onderwijs in Dordrecht en omgeving. Vanuit zijn huidige rol is hij volop betrokken bij de realisatie van passend onderwijs en het werk van orthopedagogen.

De eerste jaren van zijn loopbaan heeft Jim gewerkt als onderzoeksmedewerker bij de Universiteit Twente. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar het management. Zo was hij onder andere zakelijk directeur binnen de Open Universiteit en later voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Diedenoort en van ROC ID College.

Terug naar bestuursleden