Ellen Buursma

Afbeelding: Ellen Buursma

Ellen Buursma is als senior adviseur  werkzaam bij Zorgbelang Drenthe. Zij is in die functie altijd bezig geweest om de belangen van de zorggebruiker te behartigen in het brede zorgveld. Zij is van mening dat zorggebruikers de belangrijkste partij zijn binnen het zorgveld, naast de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Dat betekent dat deze drie partijen alle drie hun verantwoordelijkheid hebben en met elkaar in overleg moeten over de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Goede zorg bepaalt het welzijn en het geluk van de mensen die zorg nodig hebben en dat heeft ieder mens op z’n tijd. Goede zorg is zorg die op tijd geleverd wordt, die mensen zo dichtbij mogelijk kunnen krijgen en die er voor zorgt dat mensen zo snel mogelijk weer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Deze visie heeft zij in 2011 neergelegd in een visiedocument 'Een vergezicht nabij'.

Zij heeft veel ervaring op het gebied van onderzoek en advies binnen de gezondheidszorg. Dat varieert van landelijk en regionaal onderzoek binnen de ouderenzorg, de GGZ, Jeugdzorg, het AMK en de curatieve zorg. Vanuit Zorgbelang Drenthe maakte zij deel uit van de onderzoekscommissie die in 2009 onderzoek deed naar de problemen rond de maagoperaties in het ziekenhuis in Emmen. Daarnaast heeft zij ruime bestuurlijke ervaring.

Ellen heeft theologische en pedagogische wetenschappen gestudeerd in Leiden en Groningen. Daar is voor haar de basis gelegd om zich sterk te maken voor maatschappelijk vraagstukken. Zij is er altijd voorstander geweest van samenwerken binnen de zorg in plaats van concurreren; dat ketenzorg beter is dan versnippering. Zij is er ook van overtuigd dat ieder individueel mens verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en zijn medemens. Zij noemt dat haar pedagogische instelling.

Terug naar bestuursleden