Over de NVO/NIP Werkgroep Gesloten Jeugdhulp

NVO en NIP kennen een gezamenlijke werkgroep gesloten jeugdhulp, waarin gekwalificeerde gedragswetenschappers zitten. In deze werkgroep worden dilemma’s en uitdagingen over het werken in de gesloten jeugdhulp besproken. De werkgroep heeft ook een handreiking gemaakt en modellen voor het afgeven van een instemmingsverklaring. De rechter heeft de instemmingsverklaring van de onafhankelijke gekwalificeerde gedragswetenschapper nodig om een besluit te kunnen nemen op een verzoek tot opname in een gesloten jeugdhulpinstelling.

Meer informatie over de handreiking, modellen, andere relevante documenten en acties vanuit de NVO vindt u hier.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze werkgroep of heeft u andere vragen? Mail dan naar Marlijn de Vries, beleidsmedewerker, m.snoeij@nvo.nl.