Missie van de NVO

De NVO wil dat alle kinderen zich in een veilige, zo gewoon mogelijke opvoedingssituatie ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. 

De NVO stelt universitair opgeleide pedagogen, experts in opvoeding en ontwikkeling, in staat dit doel kwalitatief verantwoord en met passie te realiseren.