Wat doet de NVO?

  • Bent u pedagoog en vindt u kwaliteitsborging van uw beroep essentieel?
  • Wilt u actueel geïnformeerd zijn over relevante politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen?
  • Vindt u het ook belangrijk dat er wordt opgekomen voor de meerwaarde van pedagogen?
  • Ziet u het belang van een vereniging die zich vanuit pedagogisch perspectief mengt in maatschappelijke vraagstukken over opvoeding en ontwikkeling?


Dan hoort u bij de NVO. Bij ons bent u aan het goede adres voor velerlei informatie en ondersteuning op uw vakgebied. Wij bestaan uit ruim 8000 leden en zijn al ruim 50 jaar dé beroepsvereniging voor pedagogen. Wij wisselen kennis met elkaar uit zorgen dat uw belangen behartigd worden.