Welke stappen moet ik ondernemen om mij te registreren als OG in het BIG-register?

Ga naar www.bigregister.nl en volg de stappen om u te registreren als OG in het BIG-register.

Heeft u uw registratie al voorbereid en de benodigde stukken bij de hand? Dan kunt u direct uw registratie starten via deze link: https://mijn.bigregister.nl/.

Vanaf 1 januari 2021 moeten orthopedagoog-generalisten naast het doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen diploma een getuigenschrift/diploma van één van de onderstaande opleidingen (tot orthopedagoog-generalist) aanleveren:

- de RINO Zuid;
- de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad
- de Rijksuniversiteit Groningen;
- het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek te Groningen.

OF

Een kopie van het diploma waaruit blijkt dat het door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) vastgesteld opleidingstraject vóór 1 januari 2023 is afgerond.