Met welke diploma's en bewijzen is registratie als OG in het BIG-register mogelijk?

U kunt met een doctoraal- of masteropleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen een BIG registratie aanvragen, aangevuld met één van de onderstaande documenten:

 • Een bewijs van inschrijving in het OG-register van de NVO. Bij de beoordeling van uw aanvraag controleert het CIBG uw inschrijving rechtstreeks bij de NVO. U hoeft dus niks op te sturen. Deze mogelijkheid is geldig tot één jaar na inwerkingtreding van dit besluit (31 december 2020).
 • Een diploma orthopedagoog-generalist behaald tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2023 afgerond aan:
  - de RINO Zuid, of
  - de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad (PDBO), of
  - de Rijksuniversiteit Groningen, of
  - het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek (PPO) te Groningen.
 • Een getuigschrift waaruit blijkt dat een door de NVO vastgesteld individueel opleidingstraject vóór 1 januari 2023 is afgerond.