Met welke diploma's en bewijzen is registratie als OG in het BIG-register mogelijk?

U kunt met een doctoraal- of masteropleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen een BIG registratie aanvragen, aangevuld met één van de onderstaande documenten:

  • Een diploma orthopedagoog-generalist behaald tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2023 afgerond aan:
    - de RINO Zuid, of
    - de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad (PDBO), of
    - de Rijksuniversiteit Groningen, of
    - het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek (PPO) te Groningen.
  • Een getuigschrift waaruit blijkt dat een door de NVO vastgesteld individueel opleidingstraject vóór 1 januari 2023 is afgerond.