Hoe verhoudt de opleiding tot orthopedagoog generalist zich tot andere psychologische postmasteropleidingen in de Wet BIG?

De orthopedagoog generalist is een postacademisch opgeleide professional. Zij hebben een tweejarige generieke beroepsvormende vervolgopleiding afgerond na de universitaire opleiding orthopedagogiek, die bestaat uit cursorisch onderwijs, literatuurstudie, praktijkopdrachten, supervisie en begeleide werkervaring.

De opleiding tot orthopedagoog generalist is qua omvang en niveau gelijk aan die van de gezondheidszorgpsycholoog. Onafhankelijk onderzoek bevestigt dit. Dat is ook logisch voor aanpalende beroepen. Maar inhoudelijk zijn er ook wel degelijk verschillen.

De opleiding als geheel, van de zeven Nederlandse universiteiten die orthopedagogiek als studierichting aanbieden, tot de drie reguliere postmasteropleidingen orthopedagoog generalist die over het land zijn verspreid (waarvan Leiden tevens een vestiging in Amsterdam kent), kent als vertrekpunt de rechten van het kind en de rechten van de persoon met een handicap en neemt de opvoedingsrelatie altijd als uitgangspunt. De competenties van de beroepen verschillen. Dat is ook logisch, gezien de cliëntgroepen en de benadering van de orthopedagoog generalist.