Nuttige links

www.passendonderwijs.nl
Hier kunt u alle informatie vinden over passend onderwijs. De website is valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.passendonderwijsmbo.nl
Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs van de MBO Raad is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over passend onderwijs.

www.poraad.nl 
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

www.vo-raad.nl 
De VO-Raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs (VO). De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs.

www.onderwijsgeschillen.nl
Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Kwaliteit, transparantie en professionaliteit staan bij ons centraal. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn. De uitspraken van de verschillende commissies worden geanonimiseerd openbaar gemaakt. Interessante commissies voor pedagogen zijn o.a.: