Actueel

Aandacht voor thuiszitters toegenomen: Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs
In deze Kamerbrief blikt Staatssecretaris Dekker terug op bijna drie jaar passend onderwijs en wordt de tussenbalans opgemaakt. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Lees meer>

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Kamer
9 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW) stelt in de nieuwste voortgangsrapportage dat er betekenisvolle stappen zijn gezet, maar dat nog zeker niet alle doelen van passend onderwijs overal worden behaald. Zo zijn er nog steeds thuiszitters. De belangrijkste punten uit het rapport gaan over: ruimte voor maatwerk, toerusting bieden passend onderwijs, samenwerking onderwijs-jeugdhulp, financiën en zoals gezegd thuiszitters. Op 15 december gaat de staatssecretaris hierover in gesprek met Tweede Kamerleden.
Lees meer>

Beroepsverenigingen: zorgen over advies aanscherping meldcode
11 oktober 2016 - In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) laten NVO, NIP, NVGzP, VGCt, VKJP, VPeP (voorheen: VCgP), BPSW, V&VN en P3NL weten bezwaren te hebben tegen de meldplicht die onderdeel is van het advies over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Lees meer >

Gesprek in Tweede Kamer over kleuteronderwijs
9 september 2016 - Op woensdag 7 september hield de Tweede Kamer commissie OCW een Rondetafelgesprek met leraren, schoolleiders en andere deskundigen over de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind.
Lees meer >