Mag een gemeente verbieden dat (potentiële) aanbieders contact hebben met ambtenaren en/of de wethouder over de aanbesteding in de periode dat de aanbesteding open staat?

Contact met ambtenaren/wethouders ten tijde van de aanbestedingsprocedure is alleen mogelijk als de gemeente dit niet expliciet verbiedt. Een gemeente kan/mag dit dus verbieden. Daarbij moet het wel mogelijk blijven in de procedure vragen te stellen en verduidelijking te vragen. Volg de spelregels die de gemeente oplegt hierin!