Wat zijn de mogelijkheden als een gemeente in het geval van een HKZ-kwalificatie niet heeft opgenomen 'of gelijkwaardig'.

De eerste stap is direct schriftelijk aan te geven dat dit niet mag en daarover met de gemeente, waar mogelijk, in gesprek te komen. Van belang is namelijk om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Corrigeert de gemeente niet, dien dan formeel schriftelijk een klacht in bij het gemeentelijk aanbestedingsloket. Corrigeert de gemeente dan nog niet, dien dan een klacht in bij de nationale Commissie van Aanbestedingsexperts. Vanaf het eerste moment is ook een kort geding mogelijk bij de rechter om de gemeente te dwingen tot correctie. Gebruik dit als laatste redmiddel.