Mag de gemeente (of mogen de samenwerkende gemeenten in de regio) een HKZ-kwalificatie eisen van een 1-persoonspraktijk?

Dat mag, mits erbij vermeld staat: 'of gelijkwaardig'. Dat is een aanbestedingsrechtelijk vereiste. Een vrijgevestigde zorgaanbieder moet ook met een ander kwaliteitskeurmerk of kwaliteitshandboek kunnen aantonen dat hij/zij aan soortgelijke kwaliteitseisen als bijv. een HKZ kwalificatie kan voldoen.