Welke criteria gelden er bij gemeenten om te bepalen of een zorgaanbieder een 'instelling' of een 'vrijgevestigde (groeps)praktijk' is?

Hier bestaat geen wettelijk omschreven definitie voor. Een gemeente heeft de beleidsvrijheid hier op te sturen. De criteria die de gemeente hiervoor hanteert staan mogelijk in het inkoopbeleid van de gemeente. Zo niet, neem dan even contact op met de gemeente. Daarnaast kent de Jeugdwet voor de natuurlijke persoon, die aanbieder is, een aantal specifieke bepalingen (VOG, maatschappelijk jaarverslag).