Is een huisarts een autonoom verwijzer die mag bepalen naar welke aanbieder hij of zij een cliënt stuurt, ongeacht of deze aanbieder een contract heeft met gemeente?

De huisarts kan in beginsel verwijzen naar de gecontracteerde aanbieders, daarover maken de huisarts en de gemeenten afspraken. De huisartsen laten zich leiden door hun eigen vakinhoudelijke richtlijnen. Als de huisarts van mening is dat er binnen het ingekochte aanbod van de gemeente geen passende zorg is, zal er overleg moeten plaatsvinden, de gemeente moet immers passende zorg bieden. De gemeente mag hierbij het oordeel van de huisarts niet in twijfel trekken. Voor meer informatie zie ook nieuwsbericht VNG.