Is het verstandig om je als vrijgevestigde te verzekeren voor problemen die kunnen ontstaan rondom contractering/aanbesteding, bv. door middel van een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering?

Veel gemeenten stellen als contractvoorwaarde dat een zorgaanbieder een verzekering heeft voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. De NVO biedt haar leden verzekeringsmogelijkheden, zie: http://www.orthopedagogencollectief.nl/. Nota bene: kijk naar de voorwaarden die de gemeente stelt. Als deze niet proportioneel zijn, stel deze dan ter discussie, klaag erover of start een procedure.