Wat zijn de mogelijkheden als een cliënt voor een specifieke aanbieder kiest, terwijl de gemeente geen contract heeft gesloten met deze specifieke aanbieder?

Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de wijze van aanbesteden in de regio (klassiek of relationeel aanbesteden). In een klassieke aanbesteding is dit niet mogelijk, dan sluiten de poorten op het moment dat er is gecontracteerd. Op dat moment is de procedure gesloten en moet er eerst weer een volgende aanbesteding starten met nieuwe inschrijvingen, nieuwe offertes etc. Vervolgens is het nog afhankelijk van hoe de toeleiding is georganiseerd en of uw cliënt daadwerkelijk bij u terecht kan of dat hiervoor andere aanbieder(s) is/zijn gecontracteerd.

In een relationele aanbesteding of bestuurlijke aanbesteding is dat anders. In dat geval zet de gemeente de randvoorwaarden voor contractering en de prijsvoorwaarden vast. Als een cliënt terecht wil bij een specifieke aanbieder, dan kan deze cliënt samen met de aanbieder naar de gemeente. Er moet dan aangetoond kunnen worden dat voldaan wordt aan de contractuele randvoorwaarden en de prijsvoorwaarden. Indien akkoord kan de cliënt gebruik maken van de dienstverlening. Een argument kan zijn dat betrokkene specifieke expertise bezit, die niet is gecontracteerd. In een aantal gevallen kan bekostiging via een persoonsgebonden contract uitkomst bieden.