Hoe zorg ik dat ik als (kleine) vrijgevestigde aanbieder een sterker geluid kan laten horen richting de gemeente?

In een (onderhandelings)gesprek is altijd sprake van een machtsbalans en vrijgevestigde aanbieders zitten al snel in een nadeelpositie. De gemeente heeft de wettelijke bevoegdheid, het geld, de politieke besluitvorming, de legitimiteit. Daarnaast wordt een vrijgevestigde aanbieder ten opzichte van een grote instelling minder snel gehoord. Uw geluid als vrijgevestigde heeft meer effect wanneer u samenwerkt en een grote vuist op tafel kunt slaan. Bepaal daarom strategisch met wie u samenwerkt om de machtsbalans in evenwicht te krijgen.