In hoeverre kan ik met de gemeente onderhandelen over mijn contract en de gestelde tarieven?

Onderhandelen en in gesprek gaan over het contract is mogelijk zolang de gemeente het niet expliciet uitsluit. In 2016 gaat de Aanbestedingswet veranderen. De wet stelt dan dat mag worden onderhandeld voor álle contracten die een gemeente sluit. Hiervoor geldt een juridisch gestructureerde procedure. Onderhandelen gaat dus in ieder geval een belangrijk element worden van zorgverkoop en zorginkoop.