De gemeente hanteert de tarieven van de Nza, hoe kan ik als vrijgevestigde aanbieder hier invloed op uitoefenen?

De Nza tarieven zijn voor veel gemeenten een uitgangspunt om hun tarieven te bepalen. Echter, zoals ook in het webinar is aangegeven, is het een kwestie van het maken van een goede kostprijsberekening en vervolgens onderhandelen over het tarief. Ga voor de berekening van uw kostprijs naar bijvoorbeeld een accountant. Vraag om een functiegerichte kostprijsberekening o.b.v. de jaarrekening en financiële gegevens. Als vrijgevestigde aanbieder kunt u de NZa tarieven gebruiken als benchmark, maar beter is ze niet als uitgangspunt te gebruiken.