Wat kan ik als vrijgevestigde aanbieder doen als ik het niet eens ben met het maximaal door de gemeenten te hanteren tarief?

Belangrijk is dat beide partijen een beeld hebben van de kostprijs. Dit kan leiden tot gesprek over het uiteindelijke tarief. Durf te vragen op welke manier de gemeente de prijs berekend wil zien (functiegericht of productgericht) en wat het maximum is. Stel vervolgens onderbouwd(!) delen van de berekening ter discussie.