De gemeente weigert een contract met mij aan te gaan met als argument dat ik in het voorgaande jaar geen contract had met één of meerdere zorgverzekeraars. Is dit een geldig argument?

Nee. Deze voorwaarde is naar onze mening niet proportioneel. Veel gemeenten contracteerden echter alleen “oude” aanbieders binnen een Regionaal Transitiearrangement.