Mag een gemeente nieuwkomers (die wel voldoen aan de kwaliteitseisen) weigeren in de aanbesteding/contractering?

Als gemeente een aanbesteding openzet voor eenieder en daarbij kwaliteitseisen hanteert waaraan u voldoet, dan mag zij u niet weigeren.