Wat zijn de mogelijkheden voor een startende vrijgevestigde aanbieder (nieuwkomer), kan deze direct meedoen in de aanbesteding? En hoe zit dit wanneer in een regio meerjarencontracten zijn afgesloten?

Het komt voor dat gemeenten geen nieuwe aanbieders toelaten. Dat mogen zij en daar staan alleen juridische middelen tegen open als zij het “sluiten van de markt” onvoldoende kunnen beargumenteren. Vraag deze argumenten. De gemeenten moeten in ieder geval kunnen aangeven met wie zij contracten sluiten, waarom en waarom zij dat op een bepaalde manier doen.