Mag een gemeente de contractvoorwaarden tijdens de contractperiode zonder communicatie wijzigen? Wat als de gemeente dit doet en een behandelaar daarna niet meer voldoet aan de contractvoorwaarden of een lager tarief krijgt?

Wijzigingen mogen alleen indien vooraf is overeengekomen dat de gemeente mag wijzigen. Ook moet de wijze waarop wijzigingen worden doorgevoerd worden uitgeschreven. Natuurlijk kunnen bepalingen niet zomaar worden uitgelegd dat door een eenzijdige wijziging vanuit de gemeente opeens behandelaars niet meer aan voorwaarden voldoen of minder betaald krijgen. De behandelaar moet dan de mogelijkheid krijgen het contract op te zeggen of te ontbinden. In een aantal gevallen kan de gemeente dan zelfs schadeplichtig zijn. Voor zelfstandigen geldt bovendien nog de zogenaamde “reflexwerking”; sommige verplichtingen mag de gemeente alleen opleggen aan grote instellingen en niet aan vrijgevestigden.