Is het aanbieden van een raamovereenkomst gebruikelijk?

Veel gemeenten maken inderdaad een raamovereenkomst, waarin ze met de aanbieder afspreken onder welke voorwaarden de hulp eventueel afgenomen gaat worden. Pas als er een cliënt aanklopt bij de aanbieder komt de verplichting tot betaling tot stand.