Wat kan ik als vrijgevestigde aanbieder doen wanneer een gemeente één grote aanbieder gaat contracteren, die dan verantwoordelijk wordt voor alle zorg in de regio?

In dit geval is er sprake van 'een-op-een-contractering'. Voor een vrijgevestigde aanbieder kan dit voelen als een bedreiging. In deze situatie draagt de gemeente alle zorg over naar één aanbieder in de regio. Andere (vrijgevestigde) aanbieders kunnen dan bijvoorbeeld wel als onderaannemer van deze grote aanbieder zorg verlenen. Als vrijgevestigde aanbieder wordt u dus in een onderaannemerspositie gedwongen, waarbij het de vraag is of die grote aanbieder überhaupt wel zaken met u wil gaan doen.

Ageer in dit soort aanbestedingen zo vroeg mogelijk in het proces. U kunt benoemen dat ook dat de ACM (Autoriteit Consument & Markt) kritisch kijkt naar dit soort samenwerkingsverbanden waarbij kleinere aanbieders worden gedwongen te werken als onderaannemer. Het is te overwegen om in contact te treden met de ACM om te bespreken wat u of de ACM kan doen als de hoofdaannemer zich zo gedraagt dat zij misbruik maakt van haar positie.