Kan een vrijgevestigde basis orthopedagoog/psycholoog (zonder postmasterregistratie) een contract afsluiten met gemeente(n)?

Een vrijgevestigde basis orthopedagoog/psycholoog (zonder postmaster-registratie) kan een contract afsluiten met gemeente(n) als deze geen eisen stellen waaraan u niet kunt voldoen. Deze eisen moeten wel proportioneel zijn, anders kunt u deze aanvechten. Verder is het van belang u aan de beroepscode te houden en geen taken uit te voeren waarvoor u niet bent toegerust. Ook de norm van de verantwoorde werktoedeling verplicht ertoe dat werk wordt toegedeeld met in achtneming van de kennis en kunde van de professional.