Tijdelijke Wegingsregeling (TWR)

Vanaf mei 2013 tot januari 2014 was aanmelding mogelijk voor de Tijdelijke Wegingsregeling (een opleidingstraject tot een postmaster registratie). Dit was mogelijk voor gedragswetenschappers werkzaam binnen een limitatief aantal instellingen binnen de oude ‘smalle jeugdzorg’ (Bureaus Jeugdzorg, (geïndiceerde) jeugdzorgaanbieders, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en JJI’s). Met de vrijwillige registratie in het kader van deze overgangsregeling werd vooruit gelopen op de wettelijke regeling rondom registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat inmiddels wordt beheerd door een onafhankelijk stichting, de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Lees hier meer over SKJ.
 

Klik hier voor:
Informatie over de procedure en werkwijze bij beoordeling
Tips Tijdelijke Wegingsregeling in schema
> Checklist casusverslagen voor supervisoren
> Checklist reflectieverslagen voor supervisoren

Contact:
Heeft u een inhoudelijke vraag over uw dossier? Neem contact op met  Maaike Blommesteijn via professionaliseringjeugdzorg@nvo.nl of 030 – 303 17 31 (bereikbaar op ma-wo).