NVO en NIP ondersteunen SKJ gedragswetenschappers

Beroepsverenigingen NVO en NIP zijn samen een project gestart om SKJ geregistreerde psychologen en (ortho)pedagogen te ondersteunen in hun traject richting registratie en herregistratie bij SKJ. Het is van belang gedragswetenschappers vanuit de beroepsverenigingen te ondersteunen en faciliteren en daarmee tegelijk het belang  en de meerwaarde van lidmaatschap van de beroepsvereniging over te brengen.

Heeft u vragen over dit project, neem contact op met Kitty van Julsingha (projectleider).