Kleinere aanbieders jeugdhulp: uitstel en vereenvoudiging Jaarverantwoording Jeugd 2015

Bent u een aanbieder van jeugdhulp? En heeft u over 2015 nog geen jaarverantwoording jeugd ingediend conform de Jeugdwet, maar staat u wel voor de taak om dit te doen? Dan is dit belangrijk nieuws voor u!

De NVO heeft in de afgelopen weken met het Ministerie van VWS afspraken kunnen maken over de wettelijke verplichting indienen jaardocument jeugd over 2015. Dit na signalen van onze leden ten aanzien van de aan te leveren informatie en de administratieve belasting hiervan. Samen met het NIP, NVVP en LVVP heeft de NVO met diverse andere partijen bij VWS gewerkt aan een sterke vereenvoudiging van deze wettelijke verplichting.

De uiterste datum voor het indienen van de jaarverantwoording jeugd over 2015 is inmiddels verstreken. Veel aanbieders hebben de jaarverantwoording jeugd tijdig ingediend. Er zijn echter ook aanbieders die dit om uiteenlopende redenen nog niet hebben gedaan. Omdat het voor veel aanbieders het eerste jaar is dat zij op deze wijze verantwoording afleggen, ontving VWS/CIBG van een deel van hen het verzoek om uitstel en vereenvoudiging. Daarom is besloten om de uiterste datum voor het indienen van de gegevens voor alle aanbieders van jeugdhulp te verplaatsen naar 15 september 2016.

Lees hier het volledige bericht van VWS. In dit bericht wordt ook verwezen naar de vereenvoudigde formats.

Let op: naast meer tijd en vereenvoudiging, is met VWS ook het volgende overeengekomen:

  1. Kostenmaatschappen, waarin beroepsbeoefenaren elk een eigen contract voor jeugdhulp hebben, worden gezien als solistisch werkende beroepsbeoefenaren en zijn dus vrijgesteld van de jaarverantwoording conform het jaardocument
  2. Jeugdhulpaanbieders die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, vallen niet onder de WNT (Wet normering topinkomens); grof gezegd zijn dit de eenmanszaken, maatschappen en VOF's
  3. Een accountantsverklaring over 2015 is wel gewenst, maar niet verplicht


Deze informatie is ook terug te vinden in het communicatiebericht van VWS en de volgende relevante documenten: