Het basispakket van de zorgverzekering

De zorgverzekering, ook wel basisverzekering genoemd, bevat alle noodzakelijke zorg zoals ziekenhuiszorg, medicijnen en huisartsenzorg. Ook de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is onderdeel van de basisverzekering. Ieder jaar stelt de overheid vast wat er in de basisverzekering wordt opgenomen. Dat is voor iedereen hetzelfde. Voor de ggz gaat het om:

  • Huisartsenzorg (POH-GGZ)
  • Generalistische basis ggz
  • Gespecialiseerde ggz


Wat de zorgverzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden, staat in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vermeldt ook in de polisvoorwaarden hoe hij de behandeling vergoedt. Wilt u meer weten over de vergoedingen van zorgverzekeraars? Klik dan hier.