Zorginkoopbeleid ggz (gecontracteerde zorg)

Zorgverzekeraars kopen voor hun eigen verzekerden zorg in bij zorgaanbieders. Het gaat dan om gecontracteerde zorg. Hierbij voeren zij onderhandelingen met bijvoorbeeld ggz-instellingen, bijvoorbeeld over de inkooptarieven. Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars moet vanaf het jaar 2016 op 1 april beschikbaar zijn.

Meestal publiceren zorgverzekeraars vanaf die datum het inkoopbeleid en –proces in hoofdlijnen op hun website. Het uitgebreide inkoopbeleid ggz van de verschillende zorgverzekeraars vindt u terug op hun website. Op het ledengedeelte van onze site vindt u een overzicht (themadossier ggz).