Verschillen in polisvoorwaarden

De basisverzekering
Zorgverzekeraars hebben bijna allemaal dezelfde basisverzekering. Toch zijn er verschillen: zo hebben zorgverzekeraars bijvoorbeeld de bevoegdheid om zelf te bepalen welke zorgaanbieder de zorg mag verlenen. In de beleidsregels van de NZa wordt een lijst met hoofdbehandelaren vermeld, maar zorgverzekeraars mogen deze lijst beperken (niet uitbreiden). Of u als pedagoog zorg mag verlenen die voor vergoeding in aanmerking komt, kan uw cliënt vinden in de polisvoorwaarden van zijn/haar zorgverzekeraar. De NVO heeft een overzicht voor u gemaakt. Daarover leest u meer in 'Welke zorgverzekeraars vergoeden de OG'. Ook kunnen zorgverzekeraars aanvullende eisen stellen aan het verlenen van zorg, bijvoorbeeld dat er altijd sprake moet zijn van een verwijzing. Wie de verwijzing mag geven, verschilt per zorgverzekeraar.

Restitutie- of naturaverzekering
Als een cliënt een naturaverzekering heeft, vergoedt de zorgverzekeraar alleen het volledige bedrag van de kosten van zorg als er een contract is tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. Bij een restitutieverzekering kan de client zélf een zorgverlener kiezen. Wilt u meer weten over de verschillen tussen een restitutie- of naturaverzekering? Klik dan hier.

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering, die door de overheid wordt vastgesteld, bieden zorgverzekeraars ook aanvullende verzekeringen aan. Zij bepalen zelf welke aanvullende verzekeringen ze aanbieden en onder welke voorwaarden. Door sommige zorgverzekeraars wordt de zorg van orthopedagogen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, namelijk vanuit de zorgsoort ‘alternatieve geneeswijzen’. Wilt u weten hoe u voor deze vergoeding in aanmerking kunt komen, klik dan hier voor meer informatie.