Zorgverzekeraars

Polisvoorwaarden en zorginkoopbeleid zorgverzekeraars

Pedagogen die werken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz 18+) hebben te maken met zorgverzekeraars en de zorgverzekering die zij voeren. Zorgverzekeraars vergoeden ggz-zorg immers vanuit hun basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben bijna allemaal dezelfde basisverzekering. Toch zijn er verschillen. Zo hebben zorgverzekeraars de bevoegdheid om zelf te bepalen wie hoofdbehandelaar mag zijn in de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz. Ook voeren zij allemaal een verschillend zorginkoopbeleid met verschillende zorginkooptarieven. Op deze pagina vindt u daarom informatie over de volgende onderwerpen: