Wet- en regelgeving

Pedagogen die in de ggz werken, hebben te maken met 3 belangrijke partijen. De NVO heeft e.e.a. voor u op een rij gezet:

1. Overheid – Zorgverzekeringswet (Zvw)
De zorg van ggz-pedagogen wordt vergoed vanuit de Zvw. Deze wet bepaalt dat een zorgverzekering verplicht is voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Welke verzekering vergoedt welke zorg?

2. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft verschillende regels die van toepassing zijn op de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz:

  • Beleidsregels
    Hier staat o.a. in beschreven wie regiebehandelaar mag zijn in de basis ggz, in de gespecialiseerde ggz en welke prestaties en zorgproducten er zijn.
  • Nadere regels
    Hierin vindt u hoe u ggz-zorg moet declareren, welke informatie u op de factuur moet zetten en welke registratieverplichtingen er zijn. Hier staat ook de privacyverklaring.
  • Tariefbeschikkingen
    Hier vindt u welke maximumtarieven er gelden voor ggz-zorg.


In deze pdf staat een overzicht met links over de verschillende regels.

3. Zorgverzekeraars
Pedagogen die werken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz 18+) hebben te maken met zorgverzekeraars en de zorgverzekering die zij aanbieden. Ze vergoeden ggz-zorg namelijk vanuit hun basisverzekering. Ook voeren zij allemaal een verschillend zorginkoopbeleid met verschillende zorginkooptarieven. Hieronder vindt u een overzicht: