Wordt de zorg van pedagogen ook vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de zorg van een pedagoog vanuit de zorgsoort ‘alternatieve geneeswijzen’ in de aanvullende zorgverzekering. Cliënten moeten dus wel aanvullend verzekerd zijn hiervoor! Zorgverzekeraars stellen dan wel de eis dat de zorgaanbieder lid moet zijn van een beroepsvereniging die door de betreffende zorgverzekeraar erkend is. Of een beroepsvereniging erkend is, kunt u zelf opzoeken in de lijst met erkende beroepsverenigingen of erkende zorgaanbieders. Deze lijst vindt u op de website van zorgverzekeraars. Ook vindt u op de website van zorgverzekeraars meer informatie over de vergoeding van alternatieve geneeswijzen.