Welke zorgverzekeraars vergoeden de NVO-orthopedagoog generalist in de basis ggz?

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt in 2015 de zorg van een NVO-orthopedagoog generalist vanuit de generalistische basis ggz. Daarnaast is er een aantal zorgverzekeraars die een zogenaamde overbruggingsconstructie hebben. Dit betekent dat de zorg die door een NVO-orthopedagoog generalist is gestart, voor het 18de levensjaar van een cliënt, kan worden voortgezet na de leeftijd van 18 jaar. Een overzicht hiervan is te vinden op het ledengedeelte.