Welke zorgaanbieder mag regiebehandelaar zijn in de ggz (18+)?

In de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt aangegeven welke zorgaanbieders regiebehandelaar mogen zijn. De NVO-orthopedagoog generalist wordt genoemd in de beleidsregel voor de Generalistische Basis GGZ.

Regiebehandelaar in de generalistische basis ggz

In de beleidsregel van de generalistische basis ggz wordt aangegeven welke zorgaanbieders regiebehandelaar mogen zijn. De regiebehandelaars moeten een ggz-specifieke opleiding hebben gevolgd.

 1. Psychiater
 2. Klinisch psycholoog
 3. Klinisch neuropsycholoog
 4. Psychotherapeut
 5. Specialist ouderengeneeskunde
 6. Verslavingsarts in profielregister KNMG
 7. Klinisch geriater
 8. Verpleegkundig specialist ggz
 9. Gz-psycholoog
 10. Orthopedagoog-generalist (NVO-registratie)
 11. Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP-registratie)

Regiebehandelaar in de gespecialiseerde ggz

In de beleidsregel – prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz – van de NZa, wordt aangegeven wie regiebehandelaar mogen zijn in de gespecialiseerde ggz. In de beleidsregel wordt aangegeven dat de regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz BIG-geregistreerd zijn en een ggz-specifieke opleiding hebben gevolgd, te weten:

 1. Psychiater
 2. Klinisch psycholoog
 3. Klinisch neuropsycholoog
 4. Psychotherapeut
 5. Specialist ouderengeneeskunde
 6. Verslavingsarts in profielregister KNMG
 7. Klinisch geriater
 8. Verpleegkundig specialist ggz
 9. GZ-psycholoog