Welke zorgaanbieder mag regiebehandelaar zijn in de ggz (18+)?

Vanaf 1 januari 2017 zijn aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. Het regiebehandelaarschap is gelimiteerd tot beroepen die het Kwaliteitsstatuut noemt. Daaronder vallen de:

  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • psychotherapeut


De veldpartijen hebben besloten dat een BIG-registratie vereist is om als regiebehandelaar te kunnen functioneren en te worden vergoed. De orthopedagoog generalist is nog niet BIG-geregistreerd en komt dus nog niet in aanmerking, ondanks het feit dat de commissie Meurs expliciet stelde dat het wenselijk is dat de orthopedagoog generalist deze functie kan vervullen. De (wat status betreft vergelijkbare) toelichting op het Kwaliteitsstatuut vermeldt de orthopedagoog generalist wel.