Is het toegestaan dat zorgverzekeraars andere eisen stellen aan wie regiebehandelaar mag zijn?

Ja, zorgverzekeraars hebben de bevoegdheid om de lijst met regiebehandelaars van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te beperken in hun polisvoorwaarden of in de zorginkoopcontracten met zorgaanbieders. Zorgverzekeraars mogen de lijst met regiebehandelaars niet uitbreiden.