Hoogte vergoeding niet-gecontracteerde zorg?

Zorgverzekeraars maken met veel zorgaanbieders afspraken over de zorg die zij inkopen. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de prijs en kwaliteitsstandaarden en worden vastgelegd in een contract. Heeft u als pedagoog geen contract, dan gelden de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. De cliënt ontvangt dan vaak een lagere vergoeding. Meestal gaat het om 75% - 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. De tarieven die zorgverzekeraars hanteren, vindt u op de website van de betreffende zorgverzekeraar onder ‘niet-gecontracteerde zorg’.