Hinderpaalcriterium

Een zorgverzekeraar mag de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag stellen, dat daardoor een feitelijke hinderpaal ontstaat voor cliënten om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te wenden. Dit wordt het hinderpaalcriterium genoemd. Meer hierover leest u hier.