Aan welke eisen moet een factuur in de basis ggz voldoen? Zijn er voorbeelden?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt alle voorschriften waaraan een factuur voor de basis ggz aan moet voldoen, vast in Nadere regels. U kunt deze vinden op de website van de NZa, onder het onderwerp ‘beleid en regels’. Klik hier voor de Nadere regel 2016.

Een voorbeeld van een factuur is te vinden op de website van Vektis. Klik hier voor een voorbeeld van een restitutienota basis ggz.