ROM (18+)

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt. Het systematisch meten van behandelresultaten met ROM kan een kwaliteitsimpuls geven in de zorg. Het gaat er vooral om dat de informatie wordt gebruikt om de behandeling bij te sturen of te beëindigen. De NVO onderschrijft dit instrument als middel om bij te dragen aan doelmatige zorg in samenspraak met de cliënt.

ROM en Kwaliteitsstatuut
Zorgaanbieders, belangenbehartigers van cliënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars hebben een model Kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Het aanleveren van ROM-data aan de centrale infrastructuur is een verplicht onderdeel van dit Kwaliteitsstatuut. Dit betekent dat het niet naleven van het Kwaliteitsinstituut tot gevolg heeft dat er geen declaratie meer mogelijk is bij zorgverzekeraars.