Privacy

Wat houdt de privacyregeling in?
Het is mogelijk om geen diagnose-informatie te verstrekken bij declaraties voor de Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ. Uit deze diagnosegegevens zou namelijk de hoofddiagnose van de cliënt herleid kunnen worden. Er zijn cliënten en zorgaanbieders die, om redenen van privacy, niet willen dat deze informatie naar een zorgverzekeraar wordt verstuurd tijdens het declaratieproces. Zij kunnen dan een beroep doen op de privacyregeling.

Werkwijze privacyregeling
Om gebruik te maken van de privacyregeling moeten zorgaanbieder en cliënt een door de NZa (Nederlandse zorgautoriteit) opgestelde privacyverklaring ondertekenen. Een kopie van deze privacyverklaring moet vervolgens worden verstuurd naar de zorgverzekeraar van de cliënt, waarna de behandelaar declaraties bij de zorgverzekeraar kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de hoofddiagnose.

Waar kunt u de privacyregeling vinden?
De privacyverklaring voor de Generalistische Basis GGZ is te vinden in bijlage II van de Regeling Generalistische Basis GGZ. Dit geldt ook voor de Gespecialiseerde GGZ. Deze privacyverklaring is te vinden in bijlage I van de Regeling Gespecialiseerde GGZ.

Moeten zorgverzekeraars meewerken aan de privacyregeling?
Ja, zorgverzekeraars zijn verplicht om mee te werken aan de privacyregeling.De zorgverzekeraar mag wel achteraf controle uitvoeren, maar bij verzekerden met een privacyverklaring moet deze controle plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur. De diagnose-informatie valt immer onder het medisch beroepsgeheim. Als uw zorgverzekeraar niet meewerkt aan de privacyregeling kunt u dat melden bij de NZa. De NZa bemiddelt niet in individuele gevallen, maar spreekt zorgverzekeraars er wel op aan dat zij de regeling moeten uitvoeren.