Hoofdlijnen geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Begin 2104 heeft de overheid de ggz omgevormd tot een nieuw stelsel, zodat de ggz nu bestaat uit drie echelons:

  • huisartsenzorg en ondersteuning (POH-GGZ)
  • generalistische basis ggz
  • gespecialiseerde ggz


De generalistische basis ggz maakt voortaan deel uit van het stelsel. Het doel daarvan is dat patiënten een passende behandeling krijgen in het juiste echelon. De huisartsenzorg helpt patiënten met lichte klachten. De generalistische basis ggz zorgt voor patiënten met lichte tot matige stoornissen (psychisch niet complex) en voor stabiele patiënten met ernstige problemen. De gespecialiseerde ggz behandelt patiënten met complexe stoornissen. Het uitgangspunt is dat alle patiënten een minder zware behandeling krijgen, die dicht bij huis is. Bovendien scheelt dat in kosten.

Verschuiving in echelons ggz
De overheid verwacht dat er patiënten gaan schuiven in de drie echelons. Patiënten gaan van de gespecialiseerde ggz naar de basis ggz en naar de huisartsenzorg met ondersteuning. De huisarts en de praktijkondersteuner ggz moeten daarbij sterkere ondersteuning krijgen.

Pedagogen en ggz in de praktijk
Een pedagoog kan in alle echelons van de GGZ werken:

  • als POH-GGZ (apart dossier)
  • als (regie)behandelaar van psychische problematiek in de generalistische basis ggz (18+)
  • als medebehandelaar (multidisciplinair team) in de gespecialiseerde ggz


In het huidige stelsel mag een NVO-orthopedagoog generalist hoofdbehandelaar zijn in de generalistische basis ggz, maar (nog) niet in de gespecialiseerde ggz. Door de verschuivingen is er wel steeds meer behoefte aan medewerkers in de zogenaamde ‘basiszorg’. Dit is laag complexe zorg, al dan niet acuut, zodat patiënten snel weer kunnen functioneren.

Financiële middelen ggz
De financiële middelen voor de drie echelons komen voort uit:

  • tarieven en prestaties huisartsenzorg
  • tarieven en prestaties generalistische basis ggz
  • DBC-productenstructuur gespecialiseerde ggz


Tarieven en prestaties in de huisartsenzorg en generalistische basis ggz vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder het item ‘Beleid en regels’. Stel de filters in op ‘beleidsregels of tarieven’ en ‘vrije beroepsbeoefenaren’. Vul ‘beleidsregels of tarieven’ en ‘geestelijke gezondheidszorg’ in voor de gespecialiseerde ggz.