Praktijkondersteuner Huisarts (ggz en Jeugd)

De praktijkondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheid maakt deel uit van de ggz. De praktijkondersteuner huisarts is de eerste in de trits POH-generalistische basis ggz – specialistische ggz en wordt vergoed op basis van de zorgverzekeringswet. 

De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg ontstond in 2007. Dat kwam door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen en om de stijging van kosten van de relatief duurdere tweede lijn op te vangen. Sinds 2007 zijn er in Nederland steeds meer POH's -GGZ actief.

De praktijkondersteuner GGZ richt zich op:

  • het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek
  • preventie
  • goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage)
  • kortdurende begeleiding bij klachten als aanpassingsproblemen of werk- en relatieproblemen en nazorg (bijvoorbeeld na langduriger behandeling in een meer gespecialiseerde vorm van ggz).

Van alle POH's-GGZ is een kleine 4% (ortho)pedagoog.

POH-Jeugd
Op steeds meer plekken in Nederland ontstaat Inmiddels ook de functie POH-Jeugd. Er zijn inmiddels diverse pilots gedaan, die positief zijn geëvalueerd. Het inzetten van een POH-Jeugd verlaagt het percentage kinderen en jongeren dat wordt doorverwezen naar meer gespecialiseerde jeugdhulp. De manier waarop een POH-Jeugd wordt georganiseerd en gefinancierd is verschillend. Soms financiert de gemeente een POH-Jeugd, soms organiseert een CJG of vergelijkbare organisatie een samenwerkingsconstructie met huisartsen in de gemeente. Een POH-Jeugd kan in loondienst zijn bij een huisarts of gemeente, maar ook bij een instelling voor jeugdhulp of zich als vrijgevestigde laten inhuren.

Functieprofiel
De POH is een functie (geen beroep), die door de Landelijke Huisartsen Vereniging en de beroepsvereniging van POH-ers is vastgelegd in een functie- en competentieprofiel.

Opleiding
De praktijkondersteuner GGZ heeft een aanvullende opleiding gevolgd. Deze duurt tussen de vijf en twintig dagen verspreid over een periode variërend van drie maanden tot een jaar in combinatie met een leerwerkplek. De opleiding staat open voor onder andere masters orthopedagogiek.

Wat doet de NVO?
De NVO vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de POH is geborgd en dat deze voldoende is toegerust om zijn rol in ofwel de ggz ofwel in de jeugdhulp te kunnen vervullen.

Nuttige links