Wat doet een pedagoog in de ggz?

Pedagogen hebben een belangrijke plek in de ggz, met name als het gaat om het optimaliseren van de ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van jong volwassenen (18+). Het gaat hierbij zowel om eenvoudige als om zeer complexe situaties. Zo behandelen pedagogen in de ggz vaak ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, autisme en angststoornissen. Dit doen zij niet alleen bij jong volwassen, maar óók bij volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie, zoals mensen met een beperking.

Een pedagoog analyseert ontwikkelingsproblematiek in de context, diagnosticeert en behandelt deze. Vooral het betrekken van de directe omgeving bij de behandeling is van belang, zoals bijvoorbeeld de ouders, het gezin of een mantelzorger, omdat cliënten vaak nog veel contact hebben met hen. Pedagogen doen dit werk vanuit een ggz-instelling, een eigen praktijk of vanuit de functie van POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts ggz).

Voor het profiel van de pedagoog die werkt in de ggz met kinderen onder de 18 jaar, verwijzen wij naar het dossier Jeugdhulp.

Pedagoog in beeld

Ellen Loykens_RI28506
Ellen Loykens: "Ik werk met de jeugdige, ouders, omgeving en hulpverleners aan één perspectief en één gezamenlijk plan. Hoe complex de situatie ook is." Klik op de foto voor het hele interview.