Informatie herregistratie BIG-register

Bent u in het BIG-register geregistreerd als GZ-psycholoog? Dan moet u zich vóór 31 december 2016 laten herregistreren. Misschien hebt u al een mail ontvangen, anders volgt daarover nog een mail van het agentschap CIBG. BIG-geregistreerde specialisten ontvangen een aparte brief. De eerste mails zijn vorige week verzonden. Daarbij was per abuis een oudere versie van de bijlage bijgesloten. Het CIBG vindt het erg vervelend dat daardoor mogelijk verwarring is ontstaan, maar benadrukt dat het voor de inhoud van de informatie niets uitmaakt. Het versturen van de e-mail is deze week hervat. Verzending vindt gefaseerd plaats. Dit duurt ongeveer een week. Zorgverleners die al een e-mail hebben gekregen ontvangen deze niet opnieuw. In de week van 9 juli ontvangen alle betreffende zorgverleners dezelfde informatie ook per papieren post.

Klik hier voor het stappenplan herregistratie.