Belangrijk: bepaling uiterste herregistratiedatum gz-psycholoog

De NVO heeft informatie ontvangen van het BIG-register over de manier waarop de uiterste herregistratiedatum voor gz-psychologen wordt bepaald. De overheid gaat hier namelijk anders mee om dan de NVO. Hoe gaat dat in zijn werk? De juiste informatie hierover vindt u hieronder.

Het BIG-register bepaalt de uiterste herregistratiedatum aan de hand van de datum van uw diploma of uw verklaring van vakbekwaamheid. Wilt u uw BIG-registratie behouden? Dan moet u voordat uw herregistratiedatum verloopt een aanvraag doen. Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is vijf jaar na het moment dat u het positieve besluit voor herregistratie krijgt. Dit is wettelijk zo geregeld. In het beoordelingskader wordt dit vermeld in paragraaf 2.1.3. Ook treft u de informatie aan op de website van het BIG-register.

Lees verder voor een voorbeeld en wat u kunt doen als uw aanvraag wordt afgewezen.